01.02.2019 - 31.12.2019

Hyundai KONA Elektro

01.02.2019 - 31.05.2019

Mitsubishi Eclipse Cross